Cięcie asfaltu:
Cięcie asfaltu wykonujemy piłą wózkową. Zespół napędowy tej piły umieszczony jest na czterokołwym wózku, który podczas pracy toczy się po ciętej powierzchni. Maksymalna grubość cięcia, to 32 cm. Usługa ta ma zastosowanie również na innych nawierzchniach (np. stropy).
Galeria: